Стажове и обмени

internships

Една от основните задачи на Младежката асоциация за стопанска инициатива е да информира младите хора в Република България за възможностите на пазара на труда, за участие в обмени и проекти, както и за възможностите за обучение за развитие на нови и надграждане на вече придобити умения и компетентности.

 

 

Възможности за обмен:
Еразъм за млади препдриемачи

 

Follow us on FB