Партньори

Организации

NSM_Logo_BG_EN (Large) (Mobile)

Сдружение “Национална школа по мениджмънт” (НШМ) е създадено през 1990 година и има статут на организация с нестопанска цел, регистрирана според разпоредбите на ЗЮЛНЦ и осъществяваща дейност в обществена полза. Основният предмет на дейност на Школата е организиране на извънучилищно обучение по икономика, предприемачество и мениджмънт за ученици от средните училища. www.nbschool.eu

Компании


ormigon-hidroizolacia
Ормигон
– българска фирма, създадена през 2003 г. със седалище гр. София, която работи в сферата на строителните изолации – търговия и изпълнение. Фирмата предлага на българския пазар: изолации, хидроизолации, шлайфани настилки, шлайфан бетон, индустриални настилки, подови покрития, фибри за бетон, импрегнатори и др. www.ormigon.eu
.


Рей Консултинг
– българска 600926_461727920578887_1549641807_nкомпания, оперираща в сферата на консултантските услуги. Предприятието изготвя дългосрочни метеорологични прогнози, предоставящи ключова информация при изграждането и експлоатирането на ветропаркове и фотоволтаични централи. Фирмата предоставя информация и за нуждите на туризма из Балканския и Апенинския полуостров. www.ray.bg

Други партньори

.skp

Студентски клуб на политолога – независимо, непартийно, доброволно сдружение на студенти по Политология от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. www.politology.eu

Follow us on FB