Как се създава стопанство на млад фермер

Анастасия Стойчева – млад предприемач

IMG_3031

Родена съм в малък град с изключителна природа. Шабла е градче с население от 4000 души, което има потенциал да се превърне в поредния огромен и луксозен курорт на северното Черноморие. Но това е въпрос на време и много пари. Другата добра възможност за просперитет, от която аз реших да се възползвам е създаването на земеделско стопанство.

Аз съм земеделски производител от почти една  година. Причината да започна да се занимавам с това е доста комплексна. Родена съм и съм израстнала в земеделски район с добри климатични условия и нужда от млади хора с желание да помогнат за развитието му. Родителите ми се занимават с такава дейност от 15 години, което ми позволява да разчитам на голяма помощ и опит, който аз като предприемач на 20 години няма от къде да имам.

Друг ключов момент за решението ми е членството на България в ЕС, което може да даде сериозен старт на бизнеса на хората в малката ни държава, в която аз възнамерявам да остана.

DSCN1240

Като начинаещ в тази сфера започнах с малко количество земя, по-конкретно стопанството ми възлиза на 10 декара обработваема земеделска земя. Предвиждам тези параметри в бъдеще да се увеличат, отново с договор за аренда. Културите, които се отглеждат в този район са доста и разнообразни – зърнени, овощни и зеленчуци. Първите са патент на крупните земеделци, обработващи над 1000 декара земя, които в интерес на истината не са никак малко. Аз разполагам с 7 декара овощна ябълкова градина и 3 декара градински пипер от сорта „Куртовска капия”. Въпреки малкия размер на моето стопанство, разходите по работата никак не са малки.

Проблемът с финансирането на малък и току що прохождащ бизнес е доста сериозно. Въпреки субсидиите, които отпуска държавата в повечето случаи тези трудности в голяма степен остават. Разходите за семена, дръвчета и работна ръка са огромни, а реализираните печалби от този род дейност могат да бъдат доста непредвидими.

DSCN1248

Работя с група от пет души, които са на трудов договор и са здравно и пенсионно осигурени. Високата себестойност на българските зеленчуци и нелоялната конкуренция спрямо тях, изразяваща се в безмитен внос на зеленчуци за консервни фабрики и внос на контрабандна продукция или такава със занижена стойност са част от препятствията, стоящи пред българския производител. Субсидията за този сектор е едва около 2 % от себестойността на продукцията, докато при зърнопроизводството, например, тази помощ възлиза на 30 %.

Високата цена на поливната вода, липсата на безлихвени заеми за зеленчукопроизводителите и факта, че в България почти няма семепроизводство, а вносните семена са изключително скъпи също са много сериозни спънки. В южните ни съседки Гърция и Турция, поливната вода е безплатна или се поема изцяло от държавата, а банковите заеми без лихва за този тип дейност в Турция достига до 100 хил. евро годишно. Тези фактори обуславят кризата в българското земеделие и сериозно усложняват заетите в този сектор.

DSCN1221

Като лъч надежда се явява членството ни в ЕС. Има доста програми за безвъзмезно финансиране и развитие на такива региони. Пример за това е програмата, по която аз кандидатствах – Мярка 112 „Създаване на стопанство на млади фермери” към Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, предлагаща субсидия на стойност 25 000 евро за земеделски производители на възраст между 18 и 40 години. Необходимите условия за кандидатсване са производителят да отговаря на възрастовото ограничение, да има минимум 10 декара обработваема земя, която да увеличи съответно в рамките на 5 години и да представи бизнес план, по който ще се усвояват средствата. След съответните проверки и сключване на договор се изплащат 50 % от сумата и след указания период от 5 години и след успешно преминала втора проверка се превежда и останалата част от субсидията. Мярка 112 дава не само финансова подкрепа за един млад предприемач в областта на земеделието, но и изискваният бизнес план, който се изготвя от реални експерти е незаменимо ръководство, което ако действотелно бъде следвано могат да бъдат реализирани сериозни резултати и печалби.

Друга добра предпоставка за развитие е членството в сдружения като Младежка асоциация за стопанска инициатива (МАСИ). Аз съм сред новите членове на организацията, но считам, че участието ми в нея ще е от изключителна полза за развитието на бизнеса ми. МАСИ предлага възможности, най-малкото, за висока информираност на младите предприемачи за всякакъв род подпомагане на тяхната дейност, а това е безкрайно ценно.

В заключение бих искала да призова младите хора да бъдат активни и въпреки препятствията и трудностите, които със сигурност ще срещнат да поемат инициативата за развитието си в свои ръце.

Follow us on FB